• sklep@dsddeluxe.com.pl
  • Zamówienia i reklamacje +48.793765765
  • Konsultacje i dobór kuracji +48.506765765

DSD Club

Regulamin programu lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą “DSD Club”
2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest Parzyszek S.C., z siedzibą w Warszawie, 04-761 ul. Zwoleńska 131a/5
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem  w Programie oraz obowiązki Organizatora.
4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.dsddeluxe.com.pl

§2. Podstawowe pojęcia

1. Program – program lojalnościowy prowadzony pod nazwą “DSD Club” przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie, który zaakceptowała.
3. Konto uczestnika – konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na portalu Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem punktów zgodnie z Regulaminem.
4. Pula zakupowa – ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i stan kwotowy zamówień.
6. Punkt – Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 10 złotych od wartości opłaconego zamówienia.
7. Nagroda – produkt, który otrzymuje klient w momencie spełnienia warunków Promocji Specjalnej
8. Promocja specjalna – czasowa akcja promocyjna, polegająca na premiowaniu zakupów uczestników programu specjalnymi nagrodami, po spełnieniu przez uczestnika warunków zawartych w regulaminach promocji.
9. Regulamin promocji specjalnej nie stanowi integralnej części regulaminu programu lojalnościowego.

§3. Warunki udziału w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu.
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.dsddeluxe.coml. Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej.
3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Parzyszek S.C. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz RODO.
5. Uczestnik może w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z uczestnictwa poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi.
6. Udział w Programie oznacza otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o stanie punktów oraz o przyznanych rabatach, promocjach specjalnych i nagrodach.

§4. Sposób rozliczania i realizacji programu

1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje punkty  z tytułu dokonanych zakupów w sklepie internetowym przyznanych przez Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie punktów dokonuje się na indywidualnym Koncie Uczestnika.
2. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. 
3. Wymiana punktów na nagrody, 1000 punktów = 100 zł (Przykład: produkt za 105 zł klient może otrzymać za 105 punktów)
4. Udzielone rabaty – nie sumują się. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach Uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1 przyznany rabat.
5. Przyznane rabaty zachowują ważność przez okres 2 miesięcy od daty przyznania, nie podlegają one wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
6. Punkty sumują się do ustalonej ilości* przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu, zgromadzona do tej pory pula punktów wygasa, a naliczanie punktów rozpoczyna się od zera.
7. Rejestracja transakcji z rabatem możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia czyli po: zatwierdzeniu zapłaty.
8. Punkty zostają anulowane w przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego anulowania Informację o ilości zgromadzonych Punktów i ich statusie Uczestnik posiada na Indywidualnym koncie klienta.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu rabatów na koncie klienta Uczestnik może zgłosić do Organizatora, którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej www.dsddeluxe.com.pl.
10. Inne, niż przewidziane programem aktualne warunki rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane łącznie.

11. Punkty zostają anulowane w przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego anulowania.

§5. Postanowienia końcowe

1. Program Lojalnościowy “Zbieraj punkty, zyskaj rabat!” obowiązuje przez czas nieokreślony począwszy od dnia 29.06.2018 roku. O zakończeniu trwania Programu Organizator poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej sklepu www.dsddeluxe.com.pl
2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wprowadzone zmiany regulaminu lojalnościowego będą miały zastosowanie od ich wejścia w życie, przy czym nabyte punkty lojalnościowe do dnia wprowadzenia zmian zachowują swą ważność i mogą być rozliczane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wyczerpania.

Wysokość Puli zakupowej – *100 punktów, 1 punkt = 10 zł

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl